skip to Main Content
UKS Kirke
UKS Kirke
UKS Gårdrum
UKS Landskab

Ullerød Kirke Sognehus

KULTUR

Nyt sognehus
Projektkonkurrence om udformning af et nyt sognehus til Ullerød Kirke.

Konkurrencen omfatter ombygning af kirkens våbenhus og udformning af en ny tilbygning, der indrettes som sognehus samt en landskabelig bearbejdning af de nære udearealer.

Både fysisk og symbolsk skal tilbygningen være den samlende ramme for en moderne kirke til undervisning, kirkelige, sociale og kreative aktiviteter.

Den originale kirkebygning bevares og sognehuset udformes som et moderne byggeri med et arkitektonisk udtryk, der respekterer kirkebygningen og samtidigt viser en tydelig sammenhæng mellem gammelt og nyt. Sognehusets rum indrettes funktionelt og tilgængeligt med nær tilknytning til anvendelsen af udearealerne.

Ullerød Kirke er bygget i 1909 af frivillige med tilknytning til Grundtvigs Højskole. Kirken var frikirke til 1971, hvor den blev overdraget til Folkekirken som foræring. Det eksisterende sognehus og præsteboligen er fra 1980. Sydbygningen er fra 1992. Det gamle sognehus med atrium og forbindelsesgange kan rives ned for at give plads til en bedre udnyttelse af alle kvadratmeter.

VA Arkitekter
VA Arkitekter er prækvalificeret til opgaven med Morris+Company som totalrådgiver for et team, der også inkluderer GBH Landskabsarki-tekter og Wissenberg ingeniører.

VA Arkitekter organiserer og faciliterer sam-arbejdet om konkurrenceprojektet og vare-tager økonomi, tidsplanlægning og kvalitets-sikring.

VA Arkitekter varetager projekteringsledelsen og leverer den økonomiske redegørelse med prisoverslag og budget for den sandsynlige anlægsudgift.

 

Ullerød Kirke Sognehus
Frederiksværksgade 143
3400 Hillerød

Bygherre
Ullerød Kirkes Menighedsråd

Omfang
650 m2

Arkitekt
Morris+Company

Landskab
GHB Landskabsarkitekter

Projekteringsledelse
VA Arkitekter

Ingeniør
Wissenberg

Entreprisesum
18 mio kr.

Projektperiode
2019-22

Back To Top