skip to Main Content

Teglskovshusene, Allerød

RÆKKEHUSE / BOLIGER

44 nye familieboliger

Ny rækkehusbebyggelse i to etager i natur-
skønt område. Adgang etableres mod vejen med eget cykelskur og P-plads.
Haver anlægges med flisebelagte terrasser fra skel til skel.

Ny beplantning understreger naturen omkring bebyggelsen. Spredte æbletræer og tjørne-
buske formidler overgangen fra landskabelig bearbejdning til den vilde natur.

Tagvand ledes til regnvandsbassin midt i bebyggelsen. Vandet indarbejdes som rekreativt element i belægninger og beplantninger.

Fællesarealer anlægges til rekreative formål med tingsted, bålplads, klatresten og træstubbe til balanceleg.

VA Arkitekter
Projekteringsledelse, projektering og projektopfølgning

Myndighedsprojekt
Forhåndsdialog og byggetilladelse.

Udførelsesprojekt
VA Arkitekter leverer udførelsesprojekt med projketoptimering og detailprojektering, samt tværfaglig granskning for bygbarhed i samarbejde med entreprenør.

Udbud
VA Arkitekter udarbejder beskrivelser og udbudsdokumenter og gennemfører licitation og kontrahering i samarbejde med bygherre.

Projektopfølgning
Projektopfølgning foretages i tæt samarbejde med entreprenør for at understøtte flow i udførelsen.

Sortemosevej
3540 Lynge, Allerød

Bygherre
NX ejendomsudvikling

Omfang
44 boliger
4250 m²

Periode
2016-20

Rådgivere
Kullegaard Landskab
GS Arkitekter
SP rådgivende ingeniører

Entreprenør
HP Byg A/S

Entrepriseform
Totalentreprise

Back To Top