skip to Main Content
VA Arkitekter Poppelstykket Ungdomsboliger
VA Arkitekter Poppelstykket Ungdomsboliger
VA Arkitekter Poppelstykket Ungdomsboliger Valby

Poppelstykket

UNGDOMSBOLIGER / ERHVERV

360 nye ungdomsboliger
Ejendommen, Poppelstykket 8, opføres i seks etager med erhverv i gadeplan og boliger på
1. – 5. sal.

Ungdomsboligerne er et- og to-værelses lejligheder med adgang til fællesfaciliteter i form af opholdsrum, altaner og tagterrasser. Lejlighederne er disponeret med stor fleksi- bilitet, så de fleste enheder kan være bolig for een / to studerende samtidigt efter behov.

Poppelstykket er en del af et tidligere erhvervs-område, som er under omdannelse til et nyt fortættet bykvarter med en blanding af boliger og erhverv.

Poppelstykket er beliggende nær Ny Ellebjerg Station, som bliver knudepunkt for S-tog, Metro og Supercykelsti på tværs af hoved-staden.

VA Arkitekter
Projekteringsledelse, projektering og projektopfølgning.

Myndighedsprojekt
Forhåndsdialog og byggetilladelse.

Udførelsesprojekt
VA Arkitekter har leveret udførelsesprojekt med inddragelse af entreprenør for optimal bygbarhed.

Projektopfølgning
Projektopfølgning foretages i tæt samarbejde med entreprenør, AMK (B) og byggeledelse. Udfordringer løses proaktivt. Effektiv afklaring af tvetydigheder i projektmaterialet under-støtter flow i udførelsen.  VA Arkitekter holder projektgennemgangsmøder med entreprenør hver gang nye arbejdsprocesser påbegyndes.

Poppelstykket 8
2500 Valby

Bygherre
Koncenton

Omfang
17.765 m2
Boliger 12.900 m2
Erhverv 2.600 m2
Kælder 2.265 m2

Arkitekt
VA Arkitekter

Landskab
Kullegaard

Ingeniør
Orbicon

Entreprenør
Gråkjær

Entrepriseform
Totalentreprise

Entreprisesum
350 mio. kr. (Projektsum: 550 mio)

Projektperiode
2019-21

Back To Top