skip to Main Content

Julemosegaard

122 RÆKKEHUSE / BOLIGER

122 familieboliger

Ny rækkehusbebyggelse i to etager i naturskønt område. Adgang etableres mod vejen med eget cykelskur og P-plads. Haver anlægges med flisebelagte terrasser fra skel til skel.

Ny beplantning understreger naturen omkring bebyggelsen. Spredte æbletræer og tjørnebuske formidler overgangen fra landskabelig bearbejdning til den vilde natur.

Tagvand ledes til regnvandsbassin midt i bebyggelsen. Vandet indarbejdes som rekreativt element i belægninger og beplantninger.

Fællesarealer anlægges til rekreative formål med tingsted, bålplads, klatresten og træstubbe til balanceleg.

VA Arkitekter
Projekteringsledelse, projektering og projektopfølgning

Myndighedsprojekt
Forhåndsdialog og byggetilladelse.

Udførelsesprojekt
VA Arkitekter leverer udførelsesprojekt med projketoptimering og detailprojektering, samt tværfaglig granskning for bygbarhed i samarbejde med entreprenør.

Udbud
VA Arkitekter udarbejder beskrivelser og udbudsdokumenter og gennemfører licitation og kontrahering i samarbejde med bygherre.

Projektopfølgning
Projektopfølgning foretages i tæt samarbejde med entreprenør for at understøtte flow i udførelsen.

Sortemosevej
3540 Lynge, Allerød

Bygherre
Ejendomsselskabet JMG

Omfang
122 boliger
14.200 m² m²

Periode
2020-22

Rådgivere
Kullegaard Landskab
GS Arkitekter
SP rådgivende ingeniører

Entreprenør
HP Byg A/S

Entrepriseform
Totalentreprise

Back To Top