skip to Main Content

Hvidovre strandvej, Pilotprojekt Rockwool Zero.

VILLA / UDVIKLING

Pilotprojekt, Rockwool Zero

Udgangspunktet for opførsel af denne villa er anvendelsen af Rockwool Zero systemet. Projektet skal vise simpliciteten og fleksibiliteten i systemet hvor der kan bygges et bæredygtigt byggeri uden at gå på kompromis med arkitektur og funktion.

Byggetilladelse er givet. Projektet afventer udførsel.

Ved udformningen af Villaen er der arbejdet med motiver inspireret af og hentet fra villakvarteret omkring Hvidovre Havn. Huset består af en klar hovedbygning, med gavl mod Hvidovre Strandvej, og en mindre og lavere sidebygning, hvorpå der er placeret tag-terrasse.

Fra 1. sal og tagterrasse (orienteret mod sydvest) er der udsigt til Hvidovre Havn og vandet. Huset fremstår enkelt og klart i sit formsprog, hvilket understreges i en simpel og afklaret materialepalet.

Husets facader og tag beklædes med metalplader, der delvist begrønnes via espalier og klatreplanter. Rammer omkring vinduerne giver facaden dybde og karakter samt afgrænser begrønningens udstrækning.

Haven og udearealerne skal fremstå i kontrast til huset, så her arbejdes med natur-sten, og der stiles mod en grøn, frodig og beplantet have.

VA Arkitekter
Skitseforslag, myndighedsprojekt, udførselsprojekt, projektopfølgning.

Forhåndsdialog og byggetilladelse.

Udførelsesprojekt
VA Arkitekter leverer udførelses-projekt med inddragelse af totalentreprenør for optimal bygbarhed.

Projektopfølgning
Projektopfølgning foretages i tæt samarbejde med entreprenør, AMK (B) og byggeledelse. Effektiv afklaring af tvetydigheder i projektmaterialet understøtter flow i udførelsen.

Hvidovre Strandvej
1650 Hvidovre

Bygherre
Privat Bygherre

Omfang
Grundstørrelse 605 m2
Boligareal 226 m2

Periode
2020-21

Rådgivere
VA Arkitekter

Entrepriseform
Totalentreprise

Back To Top