skip to Main Content
Holbaek Sportsby

Illustration: Kullegaard Arkitekter

Holbæk Sportsby

OPLEVELSER OG FÆLLESSKAB

Holbæk Sportsby
Holbæk Kommune samler størstedelen af byens idrætsliv på ét sted i Sportsbyen med nye faciliteter til 27 lokale foreninger. Kultur, motion, sundhed og elitesport samles med fokus på fællesskab mellem mennesker i alle aldre og forskellige aktiviteter fra genoptræ- ning til elitesport.

Multifunktionel, inkluderende sportsby
Holbæk Sportsby er indrettet med gode rammer til ketchersport, boldspil, svømning, styrketræning, løb og ridning, på en måde,
så større arrangementer som koncerter, konferencer og sportsbegivenheder kan afholdes samtidigt med den daglige aktivitet.

Sportsbyen indeholder restaurant og café med produktionskøkken , et kommunalt sundheds-
center med rum til konsultationer, kontorer, mødelokaler, multisale og adgang til en sanse-
have og stiforløb omkring en sø.

Med indendørs aktiviteter, der breder sig over 23.000 m2 fordelt på to etager, og udendørs anlæg, der strækker sig over et areal, der svarer til 66 fodboldbaner, er Holbæk Sportsby et af de største idrætsanlæg i Skandinavien.

VA Arkitekter
VA Arkitekter har haft en central rådgiverrolle med varetagelse af planlægning, udvikling, projekteringsledelse, projektering, IKT, projekt-opfølgning og fagtilsyn.

Myndighedsprojekt
Forhåndsdialog og byggetilladelse.

Brugerinddragelse
VA Arkitekter har varetaget en omfattende ind-dragelse af brugere for at opfylde behov for anvendelighed i samarbejde med handicap-organisationer og 27 lokale sportsforeninger.

Entreprenørinddragelse
VA Arkitekter har inddraget entreprenøren i de tidlige faser for at opnå optimal bygbarhed under udførelsen.

Projektopfølgning
Projektopfølgning, arbejdsmiljøkoordinering og byggeledelse er leveret i tæt samarbejde med entreprenør. Udfordringer er løst proaktivt for at sikre flow under udførelsen. Der er afholdt projektgennemgang før opstart af alle nye arbejder.

Holbæk Sportsby
Sports Allé 1, 4300 Holbæk

Bygherre
Fonden Holbæk Sportsby

Omfang
22.500 m2
42 ha udeareal

Arkitekt
Kullegaard 2016-18
VA  Arkitekter 2018-19

Ingeniør
ISC Engineering m. fl.

Entreprenør
Morten C. Henriksen

Entrepriseform
Totalentreprise – partnering

Entreprisesum
363 mio. kr.

Projektperiode
2016-19

Back To Top