skip to Main Content
VA Arkitekter Bin2Bil Volvo

Illustrationer: VA Arkitekter

BIN2BIL i Slagelse

BILUDSTILLING OG SERVICEVÆRKSTED

Biludstilling og serviceværksted
Bin2Bil udvider med nyt moderne bilhus på Asienvej i Slagelse. Åbningen som autoriseret forhandler af Volvo og Ford forventes fejret i foråret 2020. Udstillings- og servicearealerne udgør 3.500 m2. Derudover opføres en dækhal på 480 m2. Grundarealet er 19.000 m2, som indrettes med P-pladser også til el-biler.

Bilhusets facade udformes med en stor andel af glas i facaden, så huset fremstår åbent både til ankomstsiden og langs de omkringliggende veje. Lukkede facadepartier beklædes med grå sandwichpaneler med en overflade af lakeret stål. Koldhallen beklædes med stålplader i samme grå farve. Tagene belægges med tag-pap og der etableres et anlæg med 400 m2 solceller på toppen af koldhallen.

 

 

 

VA Arkitekter
Totalrådgivning, projekteringsledelse, projektering og projektopfølgning.

Myndighedsprojekt
Forhåndsdialog, byggetilladelse og håndtering af dokumentation, ibrugtagningstilladelse.

Udførelsesprojekt
VA Arkitekter har leveret udførelsesprojekt med inddragelse af entreprenør for optimal bygbarhed.

Projektopfølgning
Projektopfølgning foretages i tæt samarbejde med entreprenør, AMK (B) og byggeledelse. Udfordringer løses proaktivt. Effektiv afklaring af tvetydigheder i projektmaterialet under- støtter flow i udførelsen.  VA Arkitekter vare- tager fagtilsyn under udførelsen.

BIN2BIL
Asienvej 3, 4200 Slagelse

Bygherre
Bin2Bil

Omfang
4.760 m2

Arkitekt
VA Arkitekter ApS

Ingeniør
Grue og Kirkgaard

Entreprenør
Morten C. Henriksen

Entrepriseform
Totalentreprise

Projektperiode
2019-20

Back To Top